Käesolevad privaatsustingimused kehtivad kõikidele gustavvoodi.ee e-poe kasutajatele.

Veebipoe gustavvoodi.ee isikuandmete vastutav töötleja on Kamjo Eesti OÜ, registrikoodiga 11699339, asukohaga Pärnu mnt 160C, Tallinn Harjumaa 11317.

Tel +372 5664 4123 ja e-mail info@kamjo.eu.

Üldpõhimõtted

Kamjo Eesti OÜ teeb enda poolt kõik, et kaitsta oma klientide privaatsust.
Kasutades meie veebilehti nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.
Kinnitame, et meiepoolne isikuandmete töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Kogume isikuandmeid eelkõige, kui see on vajalik klientide identifitseerimiseks ja nendega kontakteerumiseks seoses toodete või teenuste pakkumise või lepingu täitmisega, kuid ka seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

– kauba kohaletoimetamise aadress;

– pangakonto number;

– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed;

– klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Kontaktelefoni number on vajalik lepingu täitmiseks ning täitmise tagamiseks mh. teenuste kättesaadavuses tõrgete esinemisel teadete edastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Veebilehe külastaja tuvastamine (cookies)

Kasutame oma veebilehtedel küpsiste (nn.cookies) tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja veebilehitsejale ja see salvestub kasutaja seadmes.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

– seansiküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust;

– püsivaid küpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;

– kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele me lingime (nt Facebook, Google, pangad), nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, palun tutvuge nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

Kui kasutaja ei soovi küpsiseid vastu võtta või soovib, et teda nende paigutamisest teavitatakse, võib kasutaja oma brauseri seadeid vastavalt muuta, kui kasutaja brauser seda võimaldab.

Kasutatud küpsised

_fbp

Kasutatav küpsis: Facebook .
Funktsionaalsus: erinevate veebilehtede külastuste salvestamine ja jälgimine.
Eesmärk: turundus
Kestus: Kestus: 3 kuud

_ga

Kasutatav küpsis: Google Analytics
Funktsionaalsus: lehekülje vaatamiste salvestamine ja loendamine.
Eesmärk: statistika
Kehtivus: Kestus: 2 aastat

_ga_*

Kasutatav küpsis: Google Analytics
Funktsionaalsus: lehekülje vaatamiste salvestamine ja loendamine
Eesmärk: statistika
Kehtivusaeg: 1 aasta

_gcl_au

Kasutatav küpsis: Google Adsense
Funktsionaalsus: konversioonide salvestamine ja jälgimine
Eesmärk: turundus
Kestus: püsiv

_gcl_au

Kasutatav küpsis: Microsoft Clarity
Funktsionaalsus: salvestada ja kombineerida kasutaja poolt tehtud lehevaatamisi üheks sessioonisalvestuseks.
Eesmärk: statistika
Kestus: 1 päev

_clck

Kasutatav küpsis: Microsoft Clarity
Funktsionaalsus: unikaalse kasutajatunnuse salvestamiseks
Eesmärk: statistika
Kestus: 1 aasta

Küpsiste haldamine

Andmekaitse ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kasutame andmete konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmed. Infoturbe-alase tegevuse eesmärgiks on informatsiooni kaitsmisel asjakohase taseme rakendamine, riskide maandamine ja ohtude ennetamine.

Tellija ja panga vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Meie ja panga vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.

Lähtume põhimõttest, et personaalse info edastamine ja kogumine peaks olema võimalikult turvaline. Siiski tuleb arvestada, et alati on olemas teatud riskid ning ükski tehnoloogiline süsteem ei ole täiuslikult turvaline.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine

Kliendil on õigus igal ajal tutvuda enda isikuandmetega, mis meie kasutuses on. Samuti on kliendil õigus saada teavet selle kohta, millised on andmete töötlemise eesmärgid, isikuandmete liigid, isikuandmete säilitamise aeg ning kes on isikuandmete vastuvõtjad, kellele on neid avalikustatud. Andmetega tutvumine on võimalik esitades sellekohase avalduse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Bioplanet OÜ’l on õigus sellistele päringutele vastata 30 päeva jooksul.

Isikuandmete parandamine

Kui klient on oma andmetega tutvudes avastanud ebaõigeid andmeid või on kliendi isikuandmed muutunud, saab neid alati muuta pöördudes sellekohase teatega meie meeskonna poole.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust meie meeskonnaga e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

Õigus andmete ülekandmisele annab kliendile täiendava kontrolli oma isikuandmete üle. Võimaldame andmete ülekandmist seaduses ettenähtud juhtudel.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest meie meeskonda e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Kliendil on alati õigus pöörduda oma privaatsusõiguste ja andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsioon on riiklik asutus, mille poole on võimalik pöörduda konsultatsiooni või abi saamiseks isikuandmete kaitse teemadel.